dimarts, 15 de març de 2016

Art romà

                               Art romà

Des de la fundació de la ciutat' és el títol que Livi va donar a la seva monumental obra, que recollia tota la història de Roma des dels inicis fins al seu temps.

 Es de la fundació fins a la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, sigui a la ciutat de Roma o en la resta d'Itàlia i en les províncies orientals i occidentals. L'art de la part oriental de l'Imperi, després de la caiguda d'Occident, si bé està en continuïtat amb l'Imperi Romà, s'anomena art bizantí.                                                                   
    PINTURA

 La pintura romana és la part de l'art romà de la qual es conserven menys restes. Només excepcionalment ens han arribat mostres de les pintures romanes i de fet només han sobreviscut les pintures sobre materials resistents.


                                    Escultura romana


 Es va desenvolupar en tota l'àrea d'influència de l'Imperi romà, amb el focus central a Roma; això succeí entre el segle VI aC i el segle V. Originàriament derivà de l'escultura grega, principalment per l'herència de l'escultura etrusca i, posteriorment, ja d'una manera directa durant el període hel·lenístic, per contacte amb les colònies de la Magna Grècia i de la mateixa Grècia.


                                         Arquitectura


  L'arquitectura romana és probablement el testimoni més significatiu de la civilització romana. L'arquitectura romana va esdevenir una de les expressions més visibles del poder de l'Imperi. A imatge romana, les ciutats provincials adopten un mateix model urbanístic i arquitectònic.Art de l'antiga Grècia
                   Art de l'antiga Grècia

L'art de l'antiga Grècia és l'estil elaborat pels antics artistes grecs, caracteritzat per la recerca de la «bellesa ideal», recreant el «món ideal» del model platònic, o mitjançant la «imitació de la natura» en el sentit de la mimesi aristotèlica.

La cultura desenvolupada pels antics grecs estableix els fonaments de la cultura occidental. 

Van sorgir els conceptes i principis de l'art, la filosofia i el saber posterior. L'art grec s'inicia de manera autònoma al final de la civilització micènica, prop del 1100 aC.
                                                          
                                                                      L'arquitectura 

 
 L'arquitectura va prosperar a Grècia al final del període micènic (del segle XII aC fins al segle VII aC). 

 L'arquitectura, com la pintura i l'escultura, no es considerava un art, en el sentit modern, pels grecs antics. L'arquitecte era un artesà, contractat per l'estat o un ric client privat. No hi havia distinció entre l'arquitecte i l'empresari.                                               Escultura Els principals materials emprats hi van ser el marbre, la pedra calcària, el bronze, la terracota, la fusta i la combinació d'or i ivori. 
  Les escultures de pedra podrien ser esculpides completament en rodó, o parcialment tallades en relleu amb una placa fent de fons, per exemple als frisos arquitectònics o esteles. Les estàtues de bronze han sobreviscut molt menys, a causa de la reutilització de metalls. 
 Van ser fetes en general amb la tècnica de la cera perduda. 

Pintura i mosaic

 
La major part de la pintura antiga grega ha desaparegut; tanmateix, de les èpoques arcaica i hel·lenística, queden mostres de petits fragments realitzats sobre taules de fusta, làpides sepulcrals, pintures murals, mètopes d'edificis i mosaic , que encara que són realitzats amb diferent tècnica, les composicions són semblants.dilluns, 14 de març de 2016

ART BARROC

                                                             ART BARROC 


El barroc, a més d'un període artístic, fou un moviment cultural que es va estendre a la literatura, l'escultura, la pintura, l'arquitectura i les arts escèniques des del 1600 fins a 1700, aproximadament. L'art espectacular del barroc recordava la gran òpera del moment. Durant un temps, el terme barroc s'havia fet servir per a descriure quelcom artificialment complex i extravagant, i no va ser fins al segle XIX quan va començar a fer-se servir per a anomenar l'art i l'arquitectura del segle XVII, amb què es van crear alguns dels edificis, escultures i quadres més grans i dramàtics de la història de l'art.                                                                 PINTURA

Les característiques bàsiques de l'art barroc són la línia corba, gran decoració, grandiositat de les construccions, gest exaltat i gran moviment.

                                                                  ARQUITECTURA 

L'arquitectura barroca es desenvolupa des del principi del segle XVII fins a dos terços del segle XVIII.

                                                                 
  ESCULTURA  

Les figures tornen a adquirir una nova importància, es multipliquen els angles de visió i hi incorpora altres elements de caràcter més escenogràfic, com per exemple, fonts d'aigua. Sovint, els artistes barrocs fusionaven l'escultura i l'arquitectura, intentant crear una experiència transformadora per a l'espect
dimarts, 8 de març de 2016

CONTROL RENAIXENT I BARROC                                       CONTROL RENAIXENT I BARROC
Prepara’t aquestes 15 preguntes. Al control en triaré 10.
1- On i quan apareix el Renaixement?

Al segle XVI a Itàlia.

2- Quines són les caracterìstiques més importants de l’arquitectura al Quattrocento? 

La utilització dels elements formals de l'art grec i romà.

La racionalització de l'espai.


3- Quines són les característiques més importants de la pintura al Quattrocento?
  
Perspectiva lineal.

Volum en les figures i domini de l'escorç.

Encara que la pintura religiosa continua sent important, hi apareixen nous gèneres i temes: retrat, al·legoria, paisatge i temes mitològics.

Les tècniques també evolucionen tant pel que fa als suports -el llenç cada vegada és més important- com pel fa a les tècniques pictòriques, amb la introducció de la pintura a l'oli, barreges de tremp i oli, i vernissos.

Utilització de gradacions tonals en els colors per a crear efectes de llum i ombra.


4. Quines són les característiques més importants de l’escultura al Quattrocento?

És en l'escultura on es manifesta més aviat el classicisme renaixentista.

 L'interés dels escultors renaixentistes se centra clarament en l'escultura exempta, cosa que no vol dir que el relleu escultòric desaparegui, ja que una altra de les aportacions cabdals de l'escultura del Quattrocento és l'aplicació de la perspectiva al relleu.

 Quant als aspectes formals, l'escultor renaixentista es decanta clarament cap al motiu bàsic de l'escultura clàssica: la figura humana.
 

5- Quines són les caracterìstiques més importants de l'escultura al Cinquecento?

Una de les seves característiques principals és el gust per la grandiositat monumental, tenint sempre present la troballa del clàssic Laocoont i e ls seus fills,descobert el 1506.


6- Quines són les característiques més importants de la pintura al Cinquecento?


 Com a pintor s'interessa sobretot pel cos humà. 

 Entre les seves obres destaquen Adoració dels Reis, La Verge de les Roques, Santa Anna, la Verge i el Nen, El Sant Sopar i La Gioconda.

7. Quines són les característiques més importants de l’arquitectura al Cinquecento?


 L'Alt Renaixement a Florència, Roma i Milà hi treballen els tres genis del Renaixement: Leonardo, Rafael i Miquel Àngel, paral·lelament es desenvolupa l'Escola veneciana, iniciada per Giogione i Tiziano.

8. Digues el nom de tres pintors del Quattrocento i una obra de cada.

Els pintors que mostren una preocupació fonamental pel problema de la perspectiva i de la corporeïtat de les figures, com Masaccio (1401-1428), Paolo Uccello (1397-1475), Piero della Francesca (1415-1492) i Andrea Mantegna (1430-1506).

  
Trinità, obra de Masaccio
(església de Santa Maria del Carmine, Florència)9. Digues el nom de tres arquitectes del Cinquecento i una obra de cada.

Basílica de San Lorenzo, obra de Filippo Brunelleschi
(Florència)

Filippo Brunelleschi (1377-1446). 
 Leon Battista Alberti (1404-1472), encara que també hi destaquen Michelangelo Buonarroti i Benedetto da Maiano.


10. Digues el nom de tres pintors del Cinquecento i una obra de cada.


Giuseppe Arcimboldo  - La primavera, 1563 
 Alessandro Allori        -Venus i Cupido
 Pietro da Cortona       - Martiri de Sant Esteve

11. On i quan apareix el Barroc?


egle XVI fins al començament del segle XVIII , a Alemanya

12. Digues quines són les característiques més importants de la pintura barroca.

L’artista barroc utilitza sense mesura tots els recursos del seu art.


Bé que l’aparició i la durada d’unes fórmules arquitectòniques.

 Alguns tractadistes consideren que, atesa la gran diversitat de les tendències que, com ara en literatura, hom pretén d’agrupar sota aquesta denominació, fóra preferible de renunciar-hi, en benefici de la claredat.
dimarts, 1 de març de 2016

Art Romànic: Caracteristiques                    Art Romànic: CaracteristiquesL’estil romànic va aparèixer a l’Europa Occidental del segle X.
El nou estil es va caracteritzar per :


Formes simples i austeres.
Sobrietat en la decoració.
Preocupació per la simetria i per les proporcions.
                                          


                                               L’arquitectura     


Els estil varen ser els monestirs i les esglésies .


L’església es caracteritzava pels trets següents:


Planta de creu llatina
Absis o petites capelles circulars
Sostre en forma de volta de canó
Murs massissos, baixos i amb finestres petites
Contraforts que reforçaven els murs des de l’exterior


El monestir romànic tenia les següents dependències :
L’església
El claustre
L’escriptori
El refectori
La sala capitular
L’hostatgeria
                                                                                                  
                                      L’escultura
A l’interior d’esglésies i de monestirs les escultures eren de fusta i representaven, sobretot, marededéus.
En els exteriors es decoraven els pòrtics i els capitells de pedra.                                                          1. Quina era la funció de l'escultura romànica?
Adaptar els personatges històrics al marc.
Fer servir l’us de la perspectiva jeràrquica.


2. Quin material era emprat per l'escultura?
Els materials emprats per la escultura era la fusta i representaven, sobretot, marededéus , crucifixions i davallaments .


3. Quina era la temàtica recurrent de l'escultura?
Era profana i religiosa.
                             
                                          Pintura


Les característiques principals son:


-Influència de l’art bizantí.
-Ús de la tècnica del fresc.
-Poc domini de la perspectiva.
-Colors plans.
-Imatges rígides, hieràtiques.
-Absència de fons o de paisatges.
1. Quines eren les característiques principals de la pintura romànica?
-Influència de l’art bizantí.
-Ús de la tècnica del fresc.
-Poc domini de la perspectiva.
-Colors plans.
-Imatges rígides, hieràtiques.
-Absència de fons o de paisatges


2. Quina era la funció principal de la pintura?
La perspectiva
El moviment
La il·luminació
Els colors


3. Quina tècnica es feia servir a la pintura
Fer servir fons clars.
Gust pel detall.
Major naturalisme.
Simetria.